Parafia w Jelitkowie ul.Kapliczna 15 tel. (58)5532230 GDAŃSK

Idź do spisu treści

Menu główne

Nowy Biskup Pomocniczy

Aktualności

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
o mianowaniu Ks. dr. Wiesława Szlachetki
Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej


Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Wiesława Szlachetkę, proboszcza parafii św. Polikarpa w Gdańsku-Osowej, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Vageata.
Uroczystość święceń biskupich Księdza Biskupa Nominata odbędzie się w sobotę, 4 stycznia 2014 r. o godzinie 16.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, na które całą wspólnotę Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zapraszamy.
Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka
Ksiądz Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 r. w Małej Komorzy k. Tucholi z rodziców Władysława i Czesławy zd. Gleba. Jego rodzinną parafią gdzie  przyjął sakrament chrztu św. oraz bierzmowania była parafia pw. Świętej Trójcy w Raciążu.
Po odbyciu nauki w szkole podstawowej w Dąbrówce i w Kiełpinie ukończonej w 1974 r., ze względu na chorobę ojca pomagał rodzicom w pracy na roli. Jednocześnie kontynuował naukę w Technikum Rolniczym w Sypniewie, które ukończył złożeniem matury w 1980 r.
Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie 17 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Przykuckiego.
W dniu 1 lipca 1986 r. Ksiądz Wiesław Szlachetka został skierowany jako wikariusz do pracy duszpasterskiej w parafii Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Osowej, wówczas w dekanacie Żukowo.
W 1998 r. uzyskał doktorat z teologii biblijnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie rozprawy: „Obraz posłannictwa Chrystusa na ziemi w świetle wypowiedzi Mt 10,34-36 par. Łk 12,51-53 (z uwzględnieniem kontekstów redakcyjnych oraz paralel biblijnych i pozabiblijnych)”.
W roku 2000 został mianowany proboszczem nowo powstałej parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Gdańsku Osowej, gdzie przypadło mu zadanie budowy kościoła i zorganizowanie struktur duszpasterstwa.
Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w Gdańskim Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni, będącym filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi także wykłady z symboliki biblijnej w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Do zainteresowań biskupa nominata należy hermeneutyka biblijna, ontologia oraz historia wczesnego chrześcijaństwa. Jego pasją jest również literatura, zwłaszcza poezja. Duchowny jest autorem licznych wierszy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego